Workout & Fitness Centre Difference, Mooi in evenwicht en Redlek.nl hebben vanuit hun enthousiasme en overtuiging over ieders vakgebied een traject opgesteld waarbij je ZELF, je lichaam en geest, weer in optimale conditie komt. Hierdoor kun je weer gaan genieten van het leven op een verantwoorde wijze!

 Het traject is ook zeer geschikt om in te zetten als instrument voor verzuimreductie. Vanuit deze vorm is het onderstaand aanbod geschreven. Natuurlijk kun je ook als particulier dit traject volgen!

 FOCUS

Verzuim

Verzuim onder werknemers is een blijvend terugkerend probleem voor werkgevers. De oorzaken zijn divers. Een werknemer kan een keer een griepje of een ongelukje hebben waardoor hij/zij tijdelijk uitvalt. Dit zijn duidelijke oorzaken waarbij niet verder hoeft worden gekeken naar andere oorzaken. Zodra een werknemer langdurig of veelvuldig verzuimt, wordt het een ander verhaal. Dit brengt voor een werkgever veel kosten met zich mee.

Hoe langer de uitval is hoe moeilijker het wordt voor de werknemer om terug te keren. Ook kan het zijn dat de prestaties van een werknemer achteruitgaan zonder dat er sprake is van verzuim. Ook dit kost de werkgever geld en is voor de werknemer heel belastend.

Een Arbodienst stelt de medische/psychische diagnose en beoordeelt de arbeidsgeschiktheid. Afhankelijk van de klachten is een werknemer onder behandeling bij een arts of specialist. Daarbij wordt alleen de kwaal aangepakt. Bij langdurig of veelvuldig verzuim is er vaak echter ook sprake van bijkomende klachten en problematiek. Daarbij kun je denken aan depressiviteit, relatieproblemen, financiële problematiek, eenzaamheid, negatief zelfbeeld, passiviteit, e.d.  Als deze maar lang genoeg duren gaan ze elkaar versterken waardoor de kans op spoedige terugkeer steeds kleiner wordt.

Compleet pakket

Vanuit de overheid wordt aangestuurd op een gezonde levensstijl. Maar als een werknemer daarmee aan de slag moet dan kan hij/zij daar moeilijk hulp bij vinden voor het hele pakket aan klachten. De hulp die er is, is heel gedifferentieerd en niet op elkaar afgestemd. Dit zorgt ervoor dat men vaak enthousiast begint maar al snel weer terugvalt in het oude (vaak ongezonde) patroon.

Wij zijn ervan overtuigt dat langdurige of veelvuldige uitval meerdere (soms ook complexe) oorzaken en gevolgen heeft. Als tussen deze oorzaken en gevolgen geen verband wordt gelegd zal dit leiden tot meer of langer verzuim. Een holistische en multidisciplinaire aanpak, waarbij de focus op een positieve en gezonde toekomst is gericht, kan hierin veel betekenen.

Zeker als er sprake is van bijvoorbeeld een chronisch ziektebeeld, depressiviteit of een burn-out is het belangrijk een werknemer hier tijdig in te kennen en ook direct te gaan begeleiden. Dit kan het verzuim verminderen, zo niet voorkomen!

Plan van aanpak

Vanuit deze overtuiging hebben we het plan opgevat om hierin een samenwerking aan te gaan met de sportschool, de gewichtsconsulente en de coach. Ons beeld daarvan is als volgt;

Psychosociale coaching

Vanuit de psychosociale coaching van Redlek.nl wordt, samen met de deelnemer, een beeld vastgesteld van de problematiek en wordt bepaald welke acties kunnen worden gedaan, door de deelnemer, om dit alles aan te pakken. Het is de bedoeling de deelnemer hierin zo zelfstandig mogelijk te laten handelen zodat dit meer coping skills voor de toekomst oplevert waardoor de kans op recidive wordt verkleind. Hierbij wordt gebruik gemaakt van o.a. cognitieve gedragstherapie, mindfulness, RET en ontwikkelingsgerichte coaching.

Sporten

Als hierbij sprake is van een leefstijl die niet bevorderend is voor de klachten en dus het (voorkomen van) verzuim kan er via WFC Difference een plan worden opgesteld om te werken aan de lichamelijke conditie. Er wordt gedurende het traject minimaal drie keer per week gesport waarvan wekelijks minimaal 1 uur yogales wordt gevolgd. Dit alles op afspraak zodat de cliënt ook begeleiding en ondersteuning vanuit WFC Difference krijgt.

Voedingsadvies

Daarnaast kan voeding een heel belangrijke rol spelen. Slechte voeding maakt je moe, depressief en zorgt voor een slechte afweer. Daardoor neemt de kans op recidive en verergeren van de klachten weer toe. Dit wordt dan ook opgepakt door de gewichtsconsulente van Mooi in evenwicht. Zij zal de deelnemer begeleiden, informeren en motiveren in de zoektocht naar een evenwichtige en gezonde voeding.

Doel van de samenwerking

Het hele traject wordt door de coach van Redlek.nl gecoördineerd. Daarbij is dan vanzelfsprekend sprake van een intensieve samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen sportschool, gewichtsconsulente en coach.

Door deze aanpak wordt de deelnemer (werknemer) gestimuleerd om door te zetten en hoeft hij/zij het niet helemaal alleen te doen. Wij zijn ervan overtuigt dat deze aanpak nodig is tot het moment dat de deelnemer ervaart dat dit alles een goede uitwerking heeft op zijn leven. Hij/zij leert beter omgaan met de klachten, zal problematieken zelf leren oplossen en voelt zich weer veel energieker. Al met al het resultaat van positief focussen. Daardoor voelt het als een beloning voor het vele werk. Dit heeft als gevolg dat het in de toekomst veel beter vol te houden is door de deelnemer en dus de kans op recidive veel kleiner is geworden.

Duur en opzet van het traject

Ervaring vanuit alle 3 de disciplines leert dat een gemiddeld traject minimaal 3 maanden duurt. Deze periode is nodig om de deelnemer daadwerkelijk resultaat te laten ervaren waarna, zoals hierboven uitgelegd, de kans op terugval vermindert.

Allereerst zal er door de coach van Redlek.nl een kennismakingsgesprek worden gevoerd met de deelnemer. Aan het eind van dit gesprek zal worden bepaald of een traject kan worden gestart. Als daartoe besloten wordt volgt, indien van toepassing, een melding naar de opdrachtgever en een intakegesprek. Dit is een gesprek van 1,5 tot 2 uur waarbij samen met de deelnemer uitgebreid wordt besproken wat de problematiek is en zal een voorlopig plan van aanpak worden opgemaakt. Tijdens dit gesprek zullen ook intake vragen t.b.v. de sportschool en gewichtsconsulente worden gesteld zodat het hele verhaal niet steeds weer opnieuw moet worden verteld.

N.a.v. de intake zal de coach overleg hebben met de sportinstructeur en gewichtsconsulente om te bepalen wat het definitieve plan van aanpak wordt.

Vervolgens gaat de deelnemer voor een periode van 3 maanden intensief aan de slag met zijn hulpvragen. Afhankelijk van de zelfstandigheid, leerbaarheid en ernst van de klachten zal het aantal contactmomenten worden bepaald. Het minimaal aantal contactmomenten is gesteld op :

1 x per week coaching van minimaal 1 uur

3 x per week sporten

1 x gesprek met de gewichtsconsulente

Minimaal 1 x per maand zal het traject worden geëvalueerd met de deelnemer.

Bij wijzigingen in duur en intensiteit zal worden overlegd met de opdrachtgever. Daarbij zal, indien dit niet de deelnemer zelf betreft, geen inhoudelijke informatie worden verstrekt i.v.m. de wet op de privacy en geheimhoudingsplicht vanuit de hulpverlening. Indien er toch inhoudelijke informatie wordt gevraagd dient hiervoor ten alle tijden vooraf aan de deelnemer toestemming te worden gevraagd. De deelnemer mag dit zonder opgaaf van reden weigeren.

Kosten van het traject (prijzen exclusief 21% BTW)

Losse onderdelen:

Intake                                                                       € 200,00

Consult coach (uurtarief)                                      €   70,00

Begeleiding sportinstructeur (uurtarief)            €   50,00

Begeleiding gewichtsconsulente (uurtarief)      €   50,00

Totaalprijs

*bij directe afname geheel traject 3 maanden (besluit na intake)

Intake + 3x per week sporten + 1x per week coaching + 1x per maand voedingsadvies

Totaal 3 maanden                    van € 1360,00              voor € 895,00 (exclusief 21% BTW)

 

Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met :

Jacomé Westerink , Redlek.nl – Allergie                       06 1269 1163 | info@redlek.nl

Nora Huijbrechts, Mooi in Evenwicht                           06 2830 8288 | nora@mooiinevenwicht.nl

Henk Robbemond, WFC  Difference                             078 635 6868 | info@wfcdifference.nl

 

Focus
Believe
Achieve